Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Når krig og konflikt fordriver mennesker fra deres hjem, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation og udsætter dem for menneskehandel. Krigen i Ukraine har fordrevet millioner af mennesker fra deres hjem.

Krigen i Ukraine betyder, at særligt kvinder og børn, herunder uledsagede mindreårige, har forladt deres familie og deres hjem. De er udsatte og sårbare og er i risiko for at blive udnyttet og udsat for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har på den baggrund igangsat to overordnede initiativer, der skal sikre, at: 

 1. Fagpersoner og andre aktører, der møder ukrainske fordrevne, har viden om menneskehandel og er klædt på til at opdage tegn på menneskehandel. Fagpersoner og aktører kan være myndigheder som fx politi og kommuner samt NGO’er og organisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Der er udarbejdet materiale, så du som fx privat- eller fagperson kan blive klædt på til at spotte tegn på menneskehandel.
   
  Folder til frontpersonale om Ukrainske fordrevne
 2. Ukrainske fordrevne bliver gjort opmærksom på risikoen for udnyttelse og får information om, hvor de kan få hjælp og støtte i Danmark. Ukrainske fordrevne skal gøres opmærksom på, at de bør være kritiske over for, hvem de modtager hjælp fra, hvis ikke hjælpen kommer fra myndighederne eller de store hjælpeorganisationer i Danmark. De skal også være kritiske over for annonceringer online og på sociale medier om jobtilbud, der virker for gode til at være sande.

  Center mod Menneskehandel har udarbejdet en folder målrettet ukrainske borgere, hvor de oplyses om forskellige risici for udnyttelse, og hvad de kan gøre for at begrænse dem. Folderen er tosidet med en engelsk og ukrainsk version.


 Teksten findes også under 'English' på denne hjemmeside.

Initiativerne bygger bl.a. på en række anbefalinger fra the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Anbefalingerne er målrettet stater, der modtager eller huser flygtninge fra større migrations- eller flygtningestrømme.

Mistanke om menneskehandel?

Hvis der opstår mistanke om menneskehandel i mødet med ukrainske borgere, så kontakt Center mod Menneskehandels hotline på telefon 70 20 25 50. Her er der mulighed for at drøfte mistanken eller videregive informationer om sagen. Hotlinen er åben i hverdagene fra 08.30-16 og i weekender og helligdage mellem 9 og 15.

Du kan også indberette en mistanke om, at en person kan være offer for menneskehandel, ved at benytte Center mod Menneskehandels indberetningsformular:

 

Tegn og signaler på menneskehandel

Det kan være svært at se, om en person er udsat for menneskehandel, men der er en række tegn og signaler, som kan skærpe opmærksomheden på menneskehandel i mødet med potentielle ofre.

Tegn og signaler kan være, at personen:

 1. virker tilbageholdende og nervøs,
 2. afviser at få hjælp,
 3. udviser tegn på dårlig mental og fysisk sundhed – fx tegn på fysisk og/eller seksuelt misbrug,
 4. bliver overvåget eller fulgt tæt af andre personer,
 5. har få eller ingen personlige ejendele.
 6. har fået frataget personlige papirer, såsom pas og ID.

 

Sundhedstilbud i Røde Kors

Dansk røde kors flag med blå himmel i baggrunden Hvis en person ikke kan få hjælp hos en praktiserende læge, så tilbyder Røde Kors’ sundhedsklinik basal sundhedshjælp. Det kan eksempelvis være behandling af lungebetændelse eller hjælp til at få en recept, så personen kan købe medicin på apoteket.

Sundhedsklinikken har afdelinger i Aarhus, København og Odense.

Ukrainske folder om sundhedsklinikkerne:

Folder om sundhedstilbud i Aarhus /   Клініка здоров'я Червоного Хреста  Aarhus

Folder om sundhedstilbud i København  / Клініка здоров'я Червоного Хреста  København 

Folder om sundhedstilbud i Odense /  Клініка здоров'я Червоного Хреста  Odense