Kontakt til Center mod Menneskehandel

Har du mistanke om menneskehandel? Kontakt vores hotline.

Generelle henvendelser

Center mod Menneskehandel
E-mail: cmm@sbst.dk

Sikker mail

Fortrolige og følsomme oplysninger bør altid sendes som sikker mail. Det gælder fx oplysninger om helbredsforhold, sociale problemer og cpr. numre.
Du kan sende sikkert til Center mod Menneskehandel via dette link: sikkermail.menneskehandel@sbst.dk

Nyt fra Center mod Menneskehandel

Center mod Menneskehandel udsender løbende generelle mails med information om centres konferencer, temadage, udvalgte fokusområder, udgivelser, lancering af nye værktøjer m.m. Hvis du ønsker at modtage informationsmailen kan du sende en mail til cmm@sbst.dk og skriv ’Tilmeld informationsmail’ i emnefeltet.

Pressehenvendelser

Som journalist er du velkommen til at henvende dig til Social- og Boligstyrelsen.
Kontakt pressefunktionen på tlf. 41 93 25 48 (ikke til sms) eller mail presse@sbst.dk