Materialer

Her findes oversigt over forskellige former for materiale om menneskehandel, der kan være relevant for personer, der har en særlig interesse for menneskehandelsområdet.

Årsrapporter

Center mod Menneskehandels årsrapporter fra 2019 og frem.

Foldere

Til brug i kontakten med potentielle ofre for menneskehandel.

Guidelines og procedurer

Til fagpersoner og virksomheder/arbejdsgivere.

Statistik 2011 - 2018

Center mod Menneskehandel har i perioden 2011 - 2018 samlet statistik om menneskehandel. Efter 2018 kan statistik findes i årsrapporterne.

Publikationer

Center mod Menneskehandel har udgivet forskellige publikationer om menneskehandel.

Videoer

På disse undersider er samlet forskellige videoer om menneskehandel.

Handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Gældende samt tidligere danske handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Internationale rapporter om bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Udvalgte internationale rapporter om indsatserne i Danmark.

Evalueringer og statusrapporter

Udvalgte evalueringer og statusrapporter vedrørende nationale indsatser til bekæmpelse af menneskehandel.