Udnyttelsesformer

Både kvinder, mænd, transpersoner, børn og unge kan blive ofre for menneskehandel. Der kan være forskellige formål med udnyttelsen af personerne. Fælles for de forskellige udnyttelsesformer er som oftest, at bagmændene udnytter ofrene med henblik på at tjene penge.

Seksuel udnyttelse

Personer kan blive udnyttet til seksuelle formål såsom prostitution eller pornografiske film.

Tvangsarbejde

Menneskehandel til tvangsarbejde kan foregå i forskellige brancher.

Strafbare handlinger

Ifølge straffelovens § 262 a, stk. 2, straffes en person, hvis denne udnytter anden part til strafbare handlinger.

Slaveri eller slaverilignende forhold

Danmark har ratificeret en række konventioner, som er grundlæggende for at beskytte mennesker mod at ende i tvangsarbejde og slaverilignende arbejdsforhold.

Handel med organer

Personer kan blive rekrutteret, transporteret og udnyttet til videresalg af organer.