Tal og statistik 2023

I 2023 er 112 personer vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder.

Menneskehandel er en kriminel handling, som oftest foregår i det skjulte. Mange personer udsat for menneskehandel er tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, bl.a. af frygt for bagmændene. Derfor kan feltet være behæftet med mørketal. Center mod Menneskehandels statistik omfatter personer, der er vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder.

I perioden 2007-2023 har de danske myndigheder vurderet 1233 personer udsat for menneskehandel. I 2023 er der tale om 112 personer. Til sammenligning var 73 personer vurderet udsat for menneskehandel i 2022.

Nøgletal 2023

I 2023 er 112 personer vurderet udsat for menneskehandel. Det er en stigning på 35 pct. fra året før og det højeste antal siden 2016.

Af de 112 personer udsat for menneskehandel i 2023, er 58 udnyttet til seksuel udnyttelse. Alle 58 personer er over 18 år, og de fleste er kvinder. Størstedelen er udnyttet til prostitution.

23 personer er udnyttet til tvangsarbejde, og de er alle over 18 år. 14 er mænd og ni er kvinder. 10 af mændene og to af kvinderne er udnyttet i byggebranchen. Tre kvinder er udnyttet til omsorgsarbejde og rengøring i privat regi. De resterende mænd og kvinder er udnyttet i forskellige brancher.

De 112 personer, der er vurderet udsat for menneskehandel i 2023, var i alderen 17-53 år med en gennemsnitsalder på knap 33 år. 26 af de 112 personer, og hermed knap hver fjerde, var under 25 år, da de blev vurderet udsat for menneskehandel. Tre personer var 17 år.

Læs mere her: Statistik 2023. Menneskehandel i Danmark