Seksuel udnyttelse

Personer kan blive udnyttet til seksuelle formål såsom prostitution eller pornografiske film.

Seksuel udnyttelse kan bestå i at udnytte en person til prostitution, fx på gaden, på massageklinikker, i escort eller via privat/diskret prostitution, der foregår i private omgivelser eksempelvis i en lejlighed. Det kan også dreje sig om udnyttelse til optagelse af pornografiske fotografier eller film eller til forestillinger med pornografisk optræden.

Stol i lokale en seng i forgrunden og billeder af letpåklædte kvinder på vægen

I Danmark har vi set eksempler på, at både kvinder, mænd, transpersoner og mindreårige er blevet handlet til forskellige former for seksuel udnyttelse som prostitution og fremstilling af pornografisk materiale. Størsteparten af de kvinder, der er vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark, er handlet til prostitution.

Video om Vivian, der blev handlet til prostitution, del 1