Statistik

Det samlede antal personer, der er vurderet ofre for menneskehandel, og antal sigtelser og domme for menneskehandel i Danmark bliver opgjort hvert år.

Tal og statistik 2023

I 2023 er 112 personer vurderet udsat for menneskehandel af de danske myndigheder.

Sigtelser og domme

Rigsadvokaten opgør antal sigtelser, tiltaler og domme på menneskehandelsområdet.