Opsøgende indsatser

Her kan du læse mere om de forskellige former for opsøgende arbejde, der udføres i Danmark, målrettet personer i risiko for menneskehandel.

Generelt om opsøgende indsatser

Opsøgende indsatser skal forebygge menneskehandel og give personer udsat for menneskehandel viden om deres rettigheder og muligheder for støtte og bistand.

Opsøgende indsats i prostitutionsmiljøer

Myndigheder og NGO’er opsøger personer i risiko for menneskehandel i miljøer, hvor der tilbydes prostitutionsydelser.

Opsøgende indsats og kontrol i forhold til tvangsarbejde

Myndigheder og andre aktører opsøger brancher og steder, hvor personer kan være udsat for menneskehandel til tvangsarbejde.

Opsøgende indsats blandt asylansøgere

Myndigheder og andre aktører er opmærksomme på børn, unge og voksne asylansøgere, som kan være udsat for menneskehandel.