Strafbare handlinger

Ifølge straffelovens § 262 a, stk. 2, straffes en person, hvis denne udnytter anden part til strafbare handlinger.

En person, der er offer for menneskehandel, kan være tvunget til at udføre handlinger, som er strafbare. Personer, som er blevet vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark, har bl.a. været udnyttet til at sælge, smugle eller distribuere narkotiske stoffer, producere skunk eller begå tyveri i forretninger.

Strafbare handlinger kan også omfatte forskellige former for økonomisk kriminalitet, herunder socialt bedrageri.

18 personer er handlet til strafbare handlinger i 2021. Alle ofrene er mænd. Der er tale om en fordobling i antallet sammenlignet med 2020, hvor ni personer blev handlet til strafbare handlinger. Gennem tiden har der været flest mænd blandt de personer, der er udnyttet til strafbare handlinger.