Refleksions- og restitutionsperiode

Når en person er vurderet som offer for menneskehandel, får vedkommende tilbudt en refleksions- og restitutionsperiode på 30 dage.

Formålet med refleksions- og restitutionsperiodens første 30 dage er, at ofre for menneskehandel får mulighed for at forlade udnyttelsesforholdet og får ro til at komme sig ovenpå udnyttelsen.

Refleksions- og restitutionsperioden kan forlænges op til 120 dage, hvis personen samarbejder om at planlægge og forberede en frivillig hjemsendelse.

Som følge af udlændingelovens § 33, stk. 14, fastsætter Udlændingestyrelsen efter anmodning en udrejsefrist på 30 dage til udlændinge uden lovligt ophold i Danmark, som har været udsat for menneskehandel – en såkaldt refleksionsperiode. Udrejsefristen kan efter anmodning fastsættes til et senere tidspunkt eller forlænges, hvis særlige grunde taler for det, eller hvis udlændingen samarbejder om en forberedt hjemsendelse.

Udrejsefristen (refleksionsperioden) kan højest udgøre 120 dage. Ofre for menneskehandel med lovligt ophold får tilbudt en tilsvarende ”restitutionsperiode” med samme tilbud om bistand og støtte, hvor de kan få ro og hjælp til at komme videre i deres liv.

Tilbud om en kontaktperson

Ofre for menneskehandel får tilknyttet en kontaktperson fra Center mod Menneskehandel, som skal informere offeret om relevante tilbud under handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Kontaktpersonen koordinerer indsatsen med andre relevante aktører som fx Udlændingestyrelsen, advokater, politiet og Røde Kors.

Tilbud under refleksionsperioden

Under refleksions- og restitutionsperioden kan der bl.a. gives tilbud om:

  • Passende indkvartering med kost og logi 
  • Lægehjælp 
  • Psykologhjælp 
  • Juridisk bistand 
  • Uddannelsesaktiviteter. 

Ofre for menneskehandel kan også få hjælp til at tage kontakt til sociale hjælpeorganisationer i hjemlandet, hvis vedkommende ønsker det.

Børn, der er ofre for menneskehandel, har desuden ret til at modtage skoleundervisning ligesom andre børn i den skolepligtige alder.

Særlige tilbud til børn