Juridisk bistand

Ofre for menneskehandel kan få juridisk bistand og vejledning bl.a. gennem Center mod Menneskehandel.

Juridisk bistand kan omfatte vejledning om rettigheder og muligheder, om at vidne mod bagmænd, om retningslinjer for at søge erstatning og om adgang til advokatbistand. I sager, hvor et offer for menneskehandel er tiltalt for en kriminel handling, har personen ret til en forsvarsadvokat. 

Vejledning vedr. vidneudsagn og erstatningssager

Anklagemyndigheden har udformet en pjece til personer, der arbejder med ofre for menneskehandel, ’Råd og vejledning. Til dig der arbejder med ofre for menneskehandel.’

I pjecen beskrives bl.a. processen, hvis et offer for menneskehandel ønsker at afgive forklaring som vidne i retten eller skal indenretligt afhøres, og hvilke muligheder offeret har for at få en bistandsadvokat eller søge erstatning.