Nordafrikanske drenge og unge mænd udnyttes til kriminalitet

Danske myndigheder vurderer, at nordafrikanske drenge og unge mænd er udnyttet til at begå strafbare handlinger i Danmark.

Afrikanske drenge spiller FIFA på asylcenter

De seneste år er flere drenge og unge mænd fra nordafrikanske lande blevet vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark. Center mod Menneskehandel har gennem samtaler fået et større indblik i, hvordan drengene og de unge mænd bliver udnyttet til at begå strafbare handlinger.

Samlet danner der sig et billede af en meget udsat gruppe, der bliver rekrutteret og udnyttet til tyveri, indbrud samt transport og salg af stoffer. En del af drengene og de unge mænd er blevet udsat for seksuelle overgreb, fysiske overgreb og trusler, herunder trusler med våben. Ud fra deres fortællinger tyder det på, at bagmændene er danske og europæiske bander, som er organiseret i kriminelle netværk. I Danmark er der tale om bander, andre steder i Europa om mafiaen.

Drengene ved, at det kan have alvorlige konsekvenser, hvis de ikke adlyder banderne. Bandemedlemmer kan også have kendskab til, hvor drengenes familier opholder sig i hjemlandet, og der kan være en indirekte trussel mod familien, hvis drengene ikke adlyder. Frygten for bandemedlemmer betyder, at drengene ofte er meget bange for at fortælle deres historie.

Mange af de nordafrikanske drenge og unge mænd kommer til Danmark som uledsagede mindreårige og mange søger asyl. De bliver ofte mødt på asylcentre, af kommuner og af politiet.

For at dele viden og skærpe opmærksomheden på denne gruppe børn og unge, er der her på denne side samlet forskellige former for information og materiale. Viden kommer bl.a. fra Center mod Menneskehandels samtaler og arbejde med de nordafrikanske drenge og unge mænd, fra danske og internationale samarbejdspartnere og andre videnspersoner.

Antal udnyttet til strafbare handlinger

I perioden 2009-2020 er i alt 56* børn og unge under 18 år vurderet som ofre for menneskehandel i Danmark. Af de 56 er 24 af dem nordafrikanske drenge og unge mænd. 22 er fra Marokko, en fra Tunesien og en fra Algeriet. Hovedparten af de nordafrikanske drenge og unge mænd er udnyttet til strafbare handlinger i form af tyveri. Herudover er flere handlet til salg af stoffer og enkelte er også udnyttet seksuelt.

*Tallene omfatter de personer, der er vurderet ofre for menneskehandel af de danske myndigheder. Tallene er derfor ikke et udtryk for, hvor mange potentielle ofre, der samlet set er blevet mødt og talt med i perioden. 

[Anonymiseret case]

Fra Marokko til Danmark via mafia og kriminelle netværk

Yousef er født og opvokset i Fez, Marokko. Han er den ældste af tre søskende. Faren forlod familien da Yousef var 8 år gammel, og Yousef fik tidligt ansvaret for at hjælpe moderen med at forsørge familien. Han gik ikke længere i skole, men brugte al sin tid på at lede efter jobs og tigge på gaden. Som 15-årig blev Yousef opsøgt af nogle ældre mænd, der tilbød ham et job hos en bilmekaniker. Mændene var venlige, og de lovede ham en god løn, så Yousef takkede ja til tilbuddet. De kørte ham langt væk og indlogerede ham i et stort hus sammen med nogle andre drenge. Det gik hurtigt op for Yousef, at han ikke skulle arbejde som bilmekaniker. Han fik at vide, at han ikke skulle stille nogle spørgsmål, og hvis han forsøgte at flygte fra huset, ville det få store konsekvenser for ham.

Yousef blev sat til at rejse frem og tilbage over grænseovergangen mellem Nador og Melilla, den spanske enklave i Marokko. Ved grænsen fik han udleveret flere tunge tasker, som han skulle bære over grænsen til fods. Der var altid nogen, der holdt øje med han og ringede til han, for at give besked om, hvem han skulle aflevere taskerne til. Han fik samme type tomme tasker retur, som han bar tilbage til Nador. Han turde aldrig kigge i taskerne, og han havde fået besked på ikke at spørge ind til indholdet. Yousef gættede på, at der var stoffer i taskerne og nogle gange også våben.

Yousef var bange og overvejede flere gange at flygte, men han så, hvordan andre blev truet og straffet af bagmændene. En dag, hvor han krydsede grænsen til Melilla, lykkedes det ham at løbe væk, efter han havde afleveret taskerne. Yousef fandt vej til havnen i Melilla og efter flere forsøg lykkedes det ham at gemme sig i en lastbil, der blev sejlet til Spanien.

I Spanien tæt ved Malaga, fik Yousef kontakt til en gruppe marokkanske drenge, der boede i et forladt hus. Han opholdt sig i huset i noget tid og klarede sig ved at tigge, stjæle mad og enkelte gange sælge hash for drengene, som han boede sammen med. Efter nogle måneder fulgte han med nogle af drengene til Paris. Her opholdt han sig i området rundt Barbes. Yousef har fortalt Center mod Menneskehandel, hvordan det er uundgåeligt at komme i kontakt med den lokale mafia* i Barbes, som sætter drengene i gang med tricktyveri og salg af stoffer. Mafiaen bad Yousef om at tage til København via Bruxelles. I Bruxelles skulle han opsøge mafiaen på togstationen ”Garde de Medi”, som ville guide ham videre til en mand, der ville vente på Yousef i København.

På grænseovergangen mellem Tyskland og Danmark blev Yousef stoppet af politiet. Han var på forhånd blevet instrueret i at søge asyl, hvis han blev anholdt. Yousef var godt klar over, at han ville blive transporteret til Asylcenter Sandholm. Allerede dagen efter han var ankommet til asylcentret, blev Yousef kontaktet af nogle drenge på centret, som fulgte ham til Nørrebro, hvor han kom i kontakt med den mand, der havde ventet på ham. Yousef fik instrukser på, hvor i København han skulle stjæle, og hvad der skulle stjæles. Fx fortæller Yousef, at han skulle stjæle mobiltelefoner i metroen. Han og andre drenge blev oplært i hurtigt at komme af med tyvekosterne, som de modtog betaling for. Der var også unge, der blev sat til at sælge stoffer.

Næsten dagligt tog Yousef til København for at stjæle; han turde ikke andet. Yousef beskriver banden i København som farlige, hvis man ikke følger deres instrukser, men samtidig følte han, at de passede på ham og de andre drenge. De fik ofte hash eller piller af banden, inden de blev sendt ud til at stjæle. Banden hjalp drengene med at sende penge hjem, da de ellers havde svært ved at få sendt penge til deres familier på lovligt vis. Det var meget vigtigt for Yousef at kunne sende penge hjem til familien, og han havde ingen andre måder at gøre det på end via banden.

En dag bliver Yousef anholdt af politiet, da han havde stjålet en mobiltelefon og et ur. Allerød Kommune blev involveret i sagen, da Yousef var under 18 år. De var bekymret for Yousef og kontaktede Center mod Menneskehandel.

Center mod Menneskehandel afholdt flere identifikationssamtaler med Yousef for at udrede, om der var indikatorer på menneskehandel i hans fortælling. Det kom bl.a. frem, at Yousef stod i en meget sårbar position som uledsaget mindreårig i Danmark, at han var blevet rekrutteret af en bande via det kriminelle netværk i Frankrig og Belgien, at han blev udnyttet til at begå strafbare handlinger, og at han ikke turde forlade banden i frygt for repressalier.

På baggrund af samtalerne blev Yousef vurderet offer for menneskehandel.

* Drengene og de unge mænd referer ofte til de kriminelle netværk som 'mafia'.

Information og mere viden om nordafrikanske drenge og unge mænd

 •  ’Dokumentation af problemstillinger vedrørende nordafrikanske uledsagede mindreårige’.  
  Røde Kors udgav i september 2020 en rapport, hvori de har samlet viden og dokumentation om de nordafrikanske drenge i Danmark og udfordringerne i forhold til at etablere et grundlag for en fremtid for drengene uden misbrug, udnyttelse og kriminalitet. 
  Rapporten kan læses og downloades på Røde Kors hjemmeside

 

 

 • 'Morocco, Protection and assistance to victims of human trafficking'. 
  Country report October 2019, Country of Origin Information (COI).
  Download report. 

 

 • 'De kan altid hitta mig. Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor’.
  Länsstyrelsen i Stockholm udgav i 2018 en rapport med afsæt i en undersøgelse om særligt udsatte børn. Undersøgelsen peger på, at der er børn som lever under elendige forhold i Sverige, hvor de udnyttes eller risikerer at blive udnyttet. Børnene lever i såkaldte skyggesamfund, hvor de kan blive udnyttet med lille risiko for afsløring. Svensk version: 'De kan altid hitta mig', engelsk version: 'They will always find me'

 

 • Røde Kors materiale og redskaber til fagpersoner.
  Røde Kors står bag en række relevante materialer og redskaber, der er målrettet fagpersoner, som arbejder med børn og unge, som kan være udsat for menneskehandel. Dette kan være personale på asylcentre og opholdssteder, sagsbehandlere i kommuner, sundhedspersonale, psykologer, advokater, anklagere og politi. Foruden undervisningsfilm og samtalekort, kan nævnes to produkter: 
  E- Læring; ’Kan det være menneskehandel?’ Røde Kors har i samarbejde med bl.a. Center mod Menneskehandel udviklet et E-læringskursus, der giver en introduktion til, hvad menneskehandel er og en beskrivelse af, hvilke indikatorer, der kan være på menneskehandel hos børn og unge. Derudover beskriver kurset hvilke tilbud, der er til børn og unge, som er ofre for menneskehandel, og hvilke aktører, der kan assistere i sagerne. 
  Dilemmaspil; 'Kan det være menneskehandel?' Dilemmaspillet er bygget op omkring en række cases, som deltagerne skal drøfte og vurdere i forhold til bekymringer om menneskehandel. Det er et effektivt redskab til at starte en samtale omkring, hvad der vækker bekymring hos den enkelte medarbejder og til at diskutere hvilke handlemuligheder, der vurderes til at være de rette i de forskellige sager. 
  Materialet kan findes og bestilles på Røde Kors hjemmeside. 

 

 • Recherche-action sur la situation des mineurs non accompagnés marocains
  Oliver Peroux er fransk sociolog med speciale i migration og menneskehandel, særligt menneskehandel med uledsagede børn fra Nordafrika og Balkan. Han har arbejdet for Europarådet og UNODC. I 'Recherche-action sur la situation des mineurs non accompagnés marocains' fra 2018 undersøger Oliver Peroux marokkanske mindreåriges færden og udnyttelse i Europa, deres baggrund i Marokko og de sociale hjælpesystemer i forskellige byer i Spanien, Frankrig, Tyskland og Sverige. 
  Rapporten er på fransk og kan læses og downloades her.

 

 • Better support for minors compelled to commit crime. 
  Guide udviklet til fagpersoner, der kommer i kontakt med mindreårige ofre for menneskehandel udnyttet til kriminelle handlinger, særligt børn fra lande i Balkan og Nordafrika. Guiden er skrevet af organisationen Hors La Rue og er rettet til mod fængselspersonale, opsøgende gadeplansarbejdere, advokater, politi og domstole.
  Rapporten er på engelsk og kan læses og downloades her.

 

 • ‘Morocco. Situation of Unaccompanied Minors’.
  Udlændingestyrelsen udgav i marts 2017 en rapport baseret på interviews i Marokko i perioden 9.-18. oktober 2016. Rapporten sætter fokus på sociale tilbud i Marokko og beskriver udfordringer som fx manglende faste procedurer for hjemsendelse af marokkanske uledsagede mindreårige.
  Rapporten kan læses og downloades på Folketingets hjemmeside.

 

 • Europol’s Situation Report on Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage Victims in the European Union.
  I 2018 udgav EUROPOL en rapport om udnyttelse af børn og unge i Europa. I rapporten peges der bl.a. på, at menneskehandel af drenge under 18 år til seksuel udnyttelse, er et underrapporteret fænomen på EU-niveau, og at bagmænd, der opererer i EU, udnytter mindreårige primært til seksuel udnyttelse, men også til tvangsarbejde, til at tigge og til at begå kriminelle handlinger, såsom lommetyveri og butikstyveri. EUROPOL beretter desuden, at børn også handles med henblik på ulovlig adoption og ”falske ægteskaber” (også kaldt shame marriages).
  Rapporten kan læses og downloades på EUROPOLs hjemmeside.

 

 

 • 'Når børn er ofre for menneskehandel – kendetegn og hjælpemuligheder’ 
  I denne publikation beskriver Center mod Menneskehandel de særlige indikatorer, man kan være opmærksom på i forbindelse med børn og unge under 18 år, der kan være ofre for menneskehandel. Der er også anvisninger til, hvordan man kan handle som fagperson, hvis man får mistanke om, at et barn er offer for menneskehandel, og der er oversigter over de mindreåriges rettigheder og de tilbud, der gives til ofre under 18 år. Publikationen blev udgivet i 2012. 
  Publikationen kan læses og downloades på Socialstyrelsens hjemmeside. 

 

Mistanke om menneskehandel eller brug for sparring?

Du kan kontakte CMM’s hotline alle ugens dage, hvis du har mistanke eller har informationer om menneskehandel eller ønsker mere viden eller sparring på konkrete sager. 

Kontakt 70 20 25 50