Handel med organer

Personer kan blive rekrutteret, transporteret og udnyttet til videresalg af organer.

En person kan blive handlet med det formål at fjerne personens organer eksempelvis med henblik på videresalg. Det kan fx. være, at personens ene nyre bortopereres, og bagmanden sælger den videre til en, der mangler en nyre.

Vi har ikke fundet eksempler på denne form for menneskehandel i Danmark endnu, men det foregår i andre EU-lande og i lande udenfor EU.

Center mod Menneskehandel har produceret en video 'Mistanke om menneskehandel', der bl.a. sætter fokus på menneskehandel med organer.

Filmen er målrettet sundhedsfagligt personale, der kan møde ofre for menneskehandel. Via en række konkrete eksempler giver filmen anvisninger på, hvordan man som fagperson kan agere i mødet med et potentielt offer for menneskehandel og sikre, at personen får den rette assistance og beskyttelse.