Foldere

Til brug i kontakten med potentielle ofre for menneskehandel.

Banner med forskellige publikationer om menneskehandel

Ukrainske fordrevne kan blive udsat for menneskehandel

Center mod Menneskehandel har udarbejdet en folder målrettet fagpersoner, som kan komme i kontakt med ukrainske fordrevne gennem deres arbejde. Folderen skal være med til at forebygge udnyttelse og menneskehandel blandt de ukrainske borgere, der ankommer til Danmark som følge af krigen.

Folderen kan både læses som en pdf og udskrives i fysisk format.

 

Råd og vejledning. Til dig der arbejder med ofre for menneskehandel.

Anklagemyndigheden har udformet en pjece til personer, der arbejder med ofre for menneskehandel. I pjecen beskrives bl.a. processen, hvis et offer for menneskehandel ønsker at afgive forklaring som vidne i retten eller skal indenretligt afhøres, og hvilke muligheder offeret har for at få en bistandsadvokat eller søge erstatning.

 
 

Folder til brug ved samtaler med børn og unge

Folderen findes på fire sprog: engelsk, rumænsk, serbisk og arabisk. 

Fagpersoner kan anvende folderen i kontakt og samtale med et barn eller en ung, der kan være offer for menneskehandel. Ved brug af overskuelig tekst og et børnevenligt billedsprog oplyser folderen om menneskehandel og de tilbud der er til ofre for menneskehandel. 

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til: cmm@socialstyrelsen.dk

Folder til ofre om at være udnyttet

Findes i fem forskellige sprog:

Engelsk
Portugisisk
Russisk
Spansk
Thailandsk

Folderen kan rekvireres ved henvendelse til: cmm@socialstyrelsen.dk

Dansk Flygtningehjælps folder om asylprocessen

'The asylum procedure in Denmark' er en folder udgivet af Dansk flygtningehjælp om asylproceduren målrettet asylansøgere i Danmark. I folderen redegøres der for det danske asylsystem, rettigheder m.v.

 

Folder om støtte til frivillig hjemrejse

Hjemrejsestyrelsen og Center mod Menneskehandel har lavet folderen 'Støtte til frivillig hjemrejse og reintegration til ofre for menneskehandel', som er målrettet rådgivere, der er i kontakt med ofre for menneskehandel.