Slaveri eller slaverilignende forhold

Danmark har ratificeret en række konventioner, som er grundlæggende for at beskytte mennesker mod at ende i tvangsarbejde og slaverilignende arbejdsforhold.

I Danmark har vi ikke fundet eksempler på, at personer er vurderet som ofre for menneskehandel til slaveri eller slaverilignende forhold.

Slaveri er, når et menneske er en andens persons ejendom eller handelsgenstand, dvs. når en anden person har ejendomsretten over den handlede. Denne definition fremgår af konventionen 'Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af tillægskonvention af 7. september 1956 om afskaffelse af slaveri, slavehandel, samt ordninger og sædvaner, der må sidestilles med slaveri'.