Generelt om opsøgende indsatser

Opsøgende indsatser skal forebygge menneskehandel og give personer udsat for menneskehandel viden om deres rettigheder og muligheder for støtte og bistand.

Grusvej, der fører ned til klinik - Ingen naboer - Overskyet

Menneskehandel findes indenfor forskellige områder og brancher, hvor personer kan være udnyttet til bl.a. prostitution, tvangsarbejde og kriminalitet. Personer udsat for menneskehandel kan derfor befinde sig fx i private hjem, på arbejdspladser, på massageklinikker, på gaden, i kriminelle netværk og online på sociale medier. For at etablere kontakt med personer i risiko for menneskehandel, der hvor de befinder sig, udføres der opsøgende indsatser forskellige steder og i forskellige miljøer i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel

Udnyttelse og i værste fald menneskehandel kan være mere eller mindre synlig for myndigheder, fagfolk og den brede befolkning. Det kan derfor være en udfordring at opnå kontakt til personer, der er udsat for menneskehandel.

Personer, som er udsat for menneskehandel, kan være tilbageholdende med at søge hjælp og støtte, da de frygter repressalier fra deres bagmænd. Mange har også en begrænset viden om, hvad menneskehandel er, og om deres rettigheder og handlemuligheder og ikke mindst den hjælp, som myndigheder og andre aktører kan tilbyde i Danmark.

Den danske handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel indeholder en række opsøgende indsatser, der har til formål at få kontakt til personer, som kan være udsat for menneskehandel. De forskellige opsøgende indsatser udføres af en række myndigheder og NGO’er.

Formålet med de opsøgende indsatser er bl.a. at:

  • forebygge menneskehandel
  • give viden om rettigheder og muligheder for støtte og bistand til personer udsat for menneskehandel
  • etablere dialog med personer i risiko for menneskehandel og etablere et grundlag for tillid til de myndigheder og NGO’er, der tilbyder hjælp under handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel
  • identificere personer udsat for menneskehandel, så de kan få hjælp til at komme fri af udnyttelsen.

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel