Opsøgende indsats i prostitutionsmiljøer

Myndigheder og NGO’er opsøger personer i risiko for menneskehandel i miljøer, hvor der tilbydes prostitutionsydelser.

Kvinde ringer på hos klinik i dagslys

I Danmark er flertallet af personer udsat for menneskehandel blevet udnyttet til prostitution. De kan være udnyttet på gaden i København, på massageklinikker geografisk spredt rundt om i landet eller til escort.

Både myndigheder og NGO’er opsøger miljøer, hvor der tilbydes prostitutionsydelser, for at etablere kontakt til personer, der kan være udsat for menneskehandel.

Myndigheders kontrolbesøg i prostitutionsmiljøer

Myndigheder som politiet og Skattestyrelsen udfører opsøgende indsatser i form af kontrolbesøg på massageklinikker, hvor de også har fokus på menneskehandel. Politiet kan også på baggrund af konkrete bekymringer om menneskehandel, fra fx sociale organisationer, besøge en specifik massageklinik.

Myndigheder koordinerer og udfører også fælles indsatser i prostitutionsmiljøer målrettet prostitutionens bagmænd.

Social- og sundhedsfaglige indsatser

Organisationerne AmiAmi, HopeNow og Reden International modtager midler fra handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel. De udfører en særlig opsøgende og tillidsskabende indsats over for personer, der kan være udsat for menneskehandel. AmiAmi og Reden International har primært fokus på kvinder og transpersoner i prostitution, hvor HopeNow også har fokus på mænd, der fx er udnyttet til at begå strafbare handlinger.

AmiAmi og Reden International udfører opsøgende arbejde i form af social- og sundhedstilbud. Begge organisationer benytter sig af udgående mobile sundhedstilbud, hvor sundhedsfagligt personale besøger massageklinikker og tilbyder samtaler og sundhedstjek. Organisationerne har også sundhedsklinikker, som de kan anvende, hvis der er brug for yderligere sundhedstilbud. Ved mistanke om menneskehandel besøges massageklinikken igen, og organisationerne inddrager en socialfaglig medarbejder i dialogen, hvis det er relevant.

Reden International varetager de opsøgende indsatser i hovedstadsområdet og på Sjælland, og AmiAmi dækker Jylland og Fyn.

I København udfører HopeNow socialt opsøgende arbejde og har også kontakt til mænd, der kan være handlet til prostitution, men oftest er de udnyttet til kriminalitet, som handel med narkotika.

Opsøgende indsatser i forhold til prostitutionsannoncer online og kontaktetablering gennem sms’er er også metoder, som flere af NGO’erne anvender for at række ud til personer, der potentielt kan være udsat for menneskehandel. Formålet er at skabe kontakt og informere om tilbud og muligheder.

AmiAmi, HopeNow og Reden International