Opsøgende indsats og kontrol i forhold til tvangsarbejde

Myndigheder og andre aktører opsøger brancher og steder, hvor personer kan være udsat for menneskehandel til tvangsarbejde.

Drivhus i solopgang eller solnedgang

Menneskehandel til tvangsarbejde kan findes i forskellige brancher som rengøring, transport, landbrug og gartneri, byggeri, distribution, hotel og restauration.

Forskellige myndigheder og aktører kan ved at have fokus på tegn og signaler på menneskehandel i deres daglige arbejde være med til at opspore personer, som kan være udsat for menneskehandel. Opmærksomhed på menneskehandel kan være relevant for bl.a. Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet, politiet, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen, akutmodtagelser, kommuner, krisecentre og herberger, ambassader, fagforbund, private virksomheder, sociale NGO’er, banker og sociale medier.

Et fælles myndighedssamarbejde er en af grundstenene i indsatsen mod menneskehandel – også i forhold til tvangsarbejde. I Danmark er der formaliserede partnerskaber mellem en lang række aktører, hvor ’Myndighedsgruppen til bekæmpelse af menneskehandel’ er et konkret eksempel på et partnerskab. Gruppen deler viden og samarbejder i sager, hvor der er mistanke om menneskehandel.  Samarbejdet inkluderer fælles indsatser på restauranter, byggepladser m.v., hvor der er en konkret mistanke om menneskehandel. Deltagerne i myndighedsgruppen er repræsentanter fra Anklagemyndigheden, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen, Hvidvasksekretariatet, Skattestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, den moniterende politikreds Syd- og Sønderjyllands Politi, Udlændingestyrelsen og Center mod Menneskehandel.  

Materiale til personer handlet til tvangsarbejde

Center mod Menneskehandel har i samråd med de andre myndighederne udviklet informationsmateriale målrettet personer, der kan være udsat for menneskehandel til tvangsarbejde. Materialet er tilgængeligt online og er oversat til otte forskellige sprog.  

QR-kode, der henviser til informationsmaterialet, er trykt på kort, som myndigheder kan give til personer, som de møder på deres kontroller, eller når personer søger opholdstilladelse eller lignende. Informationsmaterialet evalueres i 2024.

Are you being exploited by your employer?

UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere.

Flere danske brancher har de senere år oplevet en række udfordringer i forbindelse med anvendelsen af udenlandsk arbejdskraft og underleverandører. Det har bl.a. ført til sager om kritiske arbejdsforhold – og i de værste tilfælde sager om menneskehandel til tvangsarbejde.  Center mod Menneskehandel har udviklet en guide ’UNDGÅ SKJULT TVANGSARBEJDE - Guidelines til virksomheder og arbejdsgivere’. Guidelines gør det muligt at undersøge, om virksomheden er i risiko for at have menneskehandel til tvangsarbejde i sin leverandørkæde og forebygge tvangsarbejde i virksomheden og i leverandørkæden.

Guidelines til virksomheder til at undgå skjult tvangsarbejde