Opsøgende indsats blandt asylansøgere

Myndigheder og andre aktører er opmærksomme på børn, unge og voksne asylansøgere, som kan være udsat for menneskehandel.

Banner Asylcenter person kigger ud gennem vindue - Shh-billede på væggen
Både børn og voksne, der søger asyl i Danmark, kan være udsat for menneskehandel. En stor andel af de 67 børn og unge, som er vurderet udsat for menneskehandel i Danmark i perioden 2009-2022, er asylansøgere.
 
Politiet, Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, DRC Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors er nogle af de aktører, der i deres daglige arbejde kan møde asylansøgere, som kan være udsat for menneskehandel. Ved at have et skærpet blik på tegn og signaler på menneskehandel i kontakten til de personer, de møder, kan de være med til at opdage menneskehandel.
 
Røde Kors har et særligt fokus på uledsagede børn og unge, og de screener derfor alle uledsagede, mindreårige asylansøgere for tegn og signaler på menneskehandel.