Handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel i Danmark

Gældende samt tidligere danske handlingsplaner til bekæmpelse af menneskehandel.

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025

Et centralt element i rammen for den danske indsats til bekæmpelse af menneskehandel har været en række nationale handlingsplaner. Den første nationale handlingsplan kom i 2002 i forlængelse af FN’s protokol om bekæmpelse af menneskehandel (den såkaldte Palermo-protokol) fra 2000 og EU-rammeafgørelsen af 19. juli 2002 om menneskehandel.

Senest har et bredt flertal i Folketinger afsat midler til den sjette - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025.

Handlingsplaner til at downloade:

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2022-2025

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel, 2005 (regeringen udvidede initiativerne i handlingsplanen til også at omfatte børn)

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel 2002-2005